Pogoda na podstawie danych pochądzących z depesz METAR dostępnych w serwisie weather.noaa.gov
Godziny podawane są w czasie UTC.